Министерски съвет
брой: 100, от дата 4.12.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.24


Постановление № 267 от 29 ноември 2018 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2018 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „С грижа за всеки ученик“, одобрена с Решение № 271 на Министерския съвет от 2018 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 267 ОТ 29 НОЕМВРИ 2018 Г.
за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2018 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „С грижа за всеки ученик“, одобрена с Решение № 271 на Министерския съвет от 2018 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер 1 538 198 лв., разпределени по общини съгласно приложението, за финансово осигуряване на дейностите по Национална програма „С грижа за всеки ученик“, одобрена с Решение № 271 на Министерския съвет от 2018 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 да се осигурят за сметка на намаляване на утвърдените разходи по „Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот“, бюджетна програма „Осигуряване на качеството в системата на предучилищното и училищното образование“, по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2018 г.
(3) Допълнителните трансфери се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности за сметка на намаляване на бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на Министерството на образованието и науката за 2018 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се намалят показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г.
Чл. 3. Министърът на образованието и науката да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2018 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2018 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 55а от Закона за публичните финанси и т. 3 от Решение № 271 на Министерския съвет от 2018 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието и науката и на кметовете на общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:  Красимир Каракачанов
Главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков
Приложение към чл. 1, ал. 1
Разпределение на средствата по модули на Национална програма „С грижа за всеки ученик“ за 2018 г.

Община
Област
Модул 1 „Осигуряване на допълнително обучение на учениците от началния етап на основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по общообразовател­на подготовка“
(в лв.)
Модул 2 „Осигуряване на допълнително обучение на учениците от прогимназиалния етап на основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по общообразовател­на подготовка“
(в лв.)
Общо
(в лв.)
Банско
Благоевград
924
 
924
Гоце Делчев
Благоевград
3 696
 
3 696
Кресна
Благоевград
924
 
924
Разлог
Благоевград
924
 
924
Сандански
Благоевград
924
3 696
4 620
Сатовча
Благоевград
1 848
 
1 848
Струмяни
Благоевград
1 848
 
1 848
Бургас
Бургас
24 948
2 772
27 720
Камено
Бургас
9 240
 
9 240
Карнобат
Бургас
7 392
 
7 392
Руен
Бургас
11 088
5 544
16 632
Созопол
Бургас
2 772
 
2 772
Сунгурларе
Бургас
13 860
 
13 860
Аксаково
Варна
4 620
 
4 620
Бяла
Варна
9 240
2 772
12 012
Варна
Варна
1 848
924
2 772
Девня
Варна
1 848
5 544
7 392
Провадия
Варна
16 632
6 468
23 100
Велико Търново
Велико Търново
11 088
4 620
15 708
Горна Оряховица
Велико Търново
9 240
1 848
11 088
Златарица
Велико Търново
9 240
 
9 240
Лясковец
Велико Търново
1 848
 
1 848
Павликени
Велико Търново
12 012
5 544
17 556
Полски Тръмбеш
Велико Търново
14 784
 
14 784
Свищов
Велико Търново
8 316
924
9 240
Стражица
Велико Търново
7 722
1 848
9 570
Видин
Видин
 
924
924
Димово
Видин
2 772
 
2 772
Ружинци
Видин
5 544
 
5 544
Бяла Слатина
Враца
21 252
3 696
24 948
Враца
Враца
5 544
1 848
7 392
Козлодуй
Враца
5 544
1 848
7 392
Мездра
Враца
924
 
924
Мизия
Враца
3 696
2 772
6 468
Оряхово
Враца
8 316
 
8 316
Роман
Враца
2 772
 
2 772
Габрово
Габрово
4 620
 
4 620
Дряново
Габрово
5 544
2 772
8 316
Севлиево
Габрово
16 632
3 696
20 328
Трявна
Габрово
1 716
 
1 716
Генерал Тошево
Добрич
9 240
924
10 164
Добрич
Добрич
11 088
1 848
12 936
Добричка
Добрич
14 784
2 772
17 556
Каварна
Добрич
3 696
5 544
9 240
Тервел
Добрич
2 772
 
2 772
Ардино
Кърджали
924
 
924
Кирково
Кърджали
5 544
 
5 544
Крумовград
Кърджали
13 860
3 696
17 556
Кърджали
Кърджали
31 416
 
31 416
Черноочене
Кърджали
5 544
 
5 544
Дупница
Кюстендил
4 620
1 848
6 468
Кюстендил
Кюстендил
3 696
4 620
8 316
Летница
Ловеч
2 772
 
2 772
Ловеч
Ловеч
4 620
2 772
7 392
Луковит
Ловеч
21 252
11 088
32 340
Тетевен
Ловеч
1 848
6 468
8 316
Троян
Ловеч
9 557
4 620
14 177
Угърчин
Ловеч
8 316
3 696
12 012
Ябланица
Ловеч
7 524
3 696
11 220
Берковица
Монтана
6 468
1 848
8 316
Бойчиновци
Монтана
1 848
924
2 772
Вълчедръм
Монтана
9 240
3 696
12 936
Вършец
Монтана
7 392
1 848
9 240
Лом
Монтана
 
924
924
Монтана
Монтана
14 784
3 696
18 480
Чипровци
Монтана
1 848
 
1 848
Брацигово
Пазарджик
4 620
2 772
7 392
Велинград
Пазарджик
18 480
5 544
24 024
Пазарджик
Пазарджик
45 276
8 316
53 592
Панагюрище
Пазарджик
3 696
4 620
8 316
Пещера
Пазарджик
11 088
3 696
14 784
Ракитово
Пазарджик
7 392
1 848
9 240
Септември
Пазарджик
7 392
2 772
10 164
Стрелча
Пазарджик
3 696
 
3 696
Брезник
Перник
3 696
 
3 696
Перник
Перник
2 772
2 772
5 544
Белене
Плевен
1 848
 
1 848
Гулянци
Плевен
9 240
 
9 240
Долна Митрополия
Плевен
14 784
1 848
16 632
Долни Дъбник
Плевен
3 696
 
3 696
Левски
Плевен
3 696
924
4 620
Никопол
Плевен
2 772
 
2 772
Плевен
Плевен
12 012
3 696
15 708
Пордим
Плевен
5 544
 
5 544
Червен бряг
Плевен
5 544
1 848
7 392
Кнежа
Плевен
7 392
924
8 316
Асеновград
Пловдив
11 088
 
11 088
Калояново
Пловдив
 
924
924
Карлово
Пловдив
3 696
2 772
6 468
„Марица“
Пловдив
3 696
 
3 696
Пловдив
Пловдив
17 556
11 088
28 644
Първомай
Пловдив
11 088
5 544
16 632
Раковски
Пловдив
25 872
5 544
31 416
Садово
Пловдив
12 012
 
12 012
Стамболийски
Пловдив
924
 
924
Хисаря
Пловдив
7 392
 
7 392
Завет
Разград
1 848
 
1 848
Исперих
Разград
6 468
2 774
9 242
Лозница
Разград
2 772
 
2 772
Разград
Разград
1 848
1 848
3 696
Самуил
Разград
 
1 848
1 848
Цар Калоян
Разград
2 772
924
3 696
Бяла
Русе
924
1 848
2 772
Ветово
Русе
6 468
 
6 468
Русе
Русе
21 252
3 696
24 948
Сливо поле
Русе
924
 
924
Алфатар
Силистра
924
 
924
Дулово
Силистра
1 848
1 848
3 696
Кайнарджа
Силистра
7 326
 
7 326
Силистра
Силистра
1 848
5 333
7 181
Тутракан
Силистра
8 316
924
9 240
Нова Загора
Сливен
7 392
924
8 316
Сливен
Сливен
36 036
12 012
48 048
Твърдица
Сливен
7 392
2 772
10 164
Смолян
Смолян
1 848
924
2 772
Столична
София-град
70 224
36 036
106 260
Антон
София област
2 772
 
2 772
Ботевград
София област
7 392
2 772
10 164
Долна баня
София област
6 468
924
7 392
Етрополе
София област
3 696
2 772
6 468
Златица
София област
13 860
1 848
15 708
Ихтиман
София област
14 784
 
14 784
Костинброд
София област
4 620
1 848
6 468
Пирдоп
София област
 
1 848
1 848
Правец
София област
1 848
 
1 848
Сливница
София област
 
1 848
1 848
Гурково
Стара Загора
2 772
1 848
4 620
Казанлък
Стара Загора
7 392
5 544
12 936
Мъглиж
Стара Загора
23 865
4 620
28 485
Николаево
Стара Загора
8 316
3 696
12 012
Павел баня
Стара Загора
924
 
924
Раднево
Стара Загора
 
6 468
6 468
Стара Загора
Стара Загора
18 084
7 313
25 397
Чирпан
Стара Загора
5 544
1 848
7 392
Антоново
Търговище
7 392
1 848
9 240
Омуртаг
Търговище
25 872
 
25 872
Опака
Търговище
 
924
924
Попово
Търговище
7 392
924
8 316
Търговище
Търговище
9 240
924
10 164
Димитровград
Хасково
3 696
1 848
5 544
Любимец
Хасково
3 696
 
3 696
Свиленград
Хасково
1 848
 
1 848
Симеоновград
Хасково
1 848
7 392
9 240
Харманли
Хасково
 
924
924
Хасково
Хасково
5 544
3 696
9 240
Велики Преслав
Шумен
924
 
924
Върбица
Шумен
2 772
 
2 772
Каспичан
Шумен
5 544
 
5 544
Никола Козлево
Шумен
 
924
924
Нови пазар
Шумен
924
3 696
4 620
Смядово
Шумен
924
1 848
2 772
Шумен
Шумен
1 848
924
2 772
Болярово
Ямбол
12 936
 
12 936
Елхово
Ямбол
3 696
 
3 696
Стралджа
Ямбол
18 480
6 468
24 948
„Тунджа“
Ямбол
7 392
 
7 392
Ямбол
Ямбол
13 860
 
13 860
ОБЩО:
1 192 910
345 288
1 538 198

 
10631