Министерски съвет
брой: 100, от дата 4.12.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.17


Постановление № 266 от 29 ноември 2018 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2018 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“, одобрена с Решение № 271 на Министерския съвет от 2018 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 266 ОТ 29 НОЕМВРИ 2018 Г.
за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2018 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“, одобрена с Решение № 271 на Министерския съвет от 2018 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни трансфери в размер 1 553 600 лв., разпределени по общини съгласно приложението, за финансово осигуряване на дейностите по Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“, одобрена с Решение № 271 на Министерския съвет от 2018 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието.
(2) Допълнителните трансфери по ал. 1 да се осигурят за сметка на намаляване на утвърдените разходи по „Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот“, бюджетна програма „Осигуряване на качеството в системата на предучилищното и училищното образование“, по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2018 г.
(3) Допълнителните трансфери се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности за сметка на намаляване на бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на Министерството на образованието и науката за 2018 г.
Чл. 2. Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се намалят показателите по чл. 16, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2018 г.
Чл. 3. Министърът на образованието и науката да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2018 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2018 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 55а от Закона за публичните финанси и т. 3 от Решение № 271 на Министерския съвет от 2018 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието и науката и на кметовете на общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:  Красимир Каракачанов
Главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков
Приложение към чл. 1, ал. 1
Разпределение на средствата по дейности на Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ за 2018 г.

Община
Област
Дейност 6.3 „Техническо обезпечаване на учебния процес за институциите от системата на училищното образование“
(в лв.)
Дейност 6.5 „Осигуряване на свързаност на всички училища и средства за развитие и разширяване на опорната мрежа“
(в лв.)
Общо
(в лв.)
Банско
Благоевград
 
1 656
1 656
Белица
Благоевград
 
1 671
1 671
Благоевград
Благоевград
 
5 170
5 170
Гоце Делчев
Благоевград
 
3 502
3 502
Гърмен
Благоевград
 
2 226
2 226
Кресна
Благоевград
 
290
290
Петрич
Благоевград
 
4 814
4 814
Разлог
Благоевград
 
2 782
2 782
Сандански
Благоевград
 
3 643
3 643
Сатовча
Благоевград
 
3 425
3 425
Симитли
Благоевград
 
955
955
Струмяни
Благоевград
 
290
290
Хаджидимово
Благоевград
 
1 330
1 330
Якоруда
Благоевград
 
1 381
1 381
Айтос
Бургас
28 620
2 440
31 060
Бургас
Бургас
63 601
16 214
79 815
Камено
Бургас
 
1 070
1 070
Карнобат
Бургас
9 720
2 277
11 997
Малко Търново
Бургас
 
290
290
Несебър
Бургас
9 980
2 570
12 550
Поморие
Бургас
 
3 330
3 330
Приморско
Бургас
 
540
540
Руен
Бургас
15 890
5 350
21 240
Созопол
Бургас
 
1 631
1 631
Средец
Бургас
2 440
1 500
3 940
Сунгурларе
Бургас
 
1 650
1 650
Царево
Бургас
 
665
665
Аврен
Варна
2 846
1 570
4 416
Аксаково
Варна
 
1 791
1 791
Белослав
Варна
6 414
1 381
7 795
Бяла
Варна
 
515
515
Варна
Варна
33 409
16 422
49 831
Ветрино
Варна
 
290
290
Вълчи дол
Варна
 
1 335
1 335
Девня
Варна
 
601
601
Долни чифлик
Варна
1 438
2 315
3 753
Дългопол
Варна
 
1 906
1 906
Провадия
Варна
 
3 087
3 087
Суворово
Варна
 
1 141
1 141
Велико Търново
Велико Търново
3 636
6 405
10 041
Горна Оряховица
Велико Търново
4 759
3 462
8 221
Елена
Велико Търново
 
1 351
1 351
Златарица
Велико Търново
3 684
790
4 474
Лясковец
Велико Търново
 
866
866
Павликени
Велико Търново
 
1 745
1 745
Полски Тръмбеш
Велико Търново
 
930
930
Свищов
Велико Търново
10 000
2 355
12 355
Стражица
Велико Търново
7 348
1 876
9 224
Сухиндол
Велико Търново
 
265
265
Белоградчик
Видин
 
830
830
Бойница
Видин
 
250
250
Брегово
Видин
 
290
290
Видин
Видин
7 512
3 830
11 342
Грамада
Видин
 
250
250
Димово
Видин
 
805
805
Кула
Видин
 
290
290
Макреш
Видин
 
250
250
Ново село
Видин
 
265
265
Ружинци
Видин
 
805
805
Чупрене
Видин
 
500
500
Борован
Враца
 
780
780
Бяла Слатина
Враца
1 388
3 132
4 520
Враца
Враца
11 376
5 730
17 106
Козлодуй
Враца
 
1 821
1 821
Криводол
Враца
 
1 055
1 055
Мездра
Враца
 
1 946
1 946
Мизия
Враца
 
1 030
1 030
Оряхово
Враца
 
1 320
1 320
Роман
Враца
 
805
805
Хайредин
Враца
 
540
540
Габрово
Габрово
5 100
3 028
8 128
Дряново
Габрово
 
586
586
Севлиево
Габрово
14 880
3 165
18 045
Трявна
Габрово
 
836
836
Балчик
Добрич
 
1 681
1 681
Генерал Тошево
Добрич
 
1 580
1 580
Добрич
Добрич
 
5 537
5 537
Добричка
Добрич
 
3 310
3 310
Каварна
Добрич
 
1 656
1 656
Крушари
Добрич
 
790
790
Тервел
Добрич
 
1 851
1 851
Шабла
Добрич
 
540
540
Ардино
Кърджали
 
1 586
1 586
Джебел
Кърджали
 
1 101
1 101
Кирково
Кърджали
3 836
2 166
6 002
Крумовград
Кърджали
 
2 710
2 710
Кърджали
Кърджали
17 697
6 446
24 143
Момчилград
Кърджали
 
1 626
1 626
Черноочене
Кърджали
 
1 336
1 336
Бобов дол
Кюстендил
 
530
530
Бобошево
Кюстендил
 
250
250
Дупница
Кюстендил
 
3 387
3 387
Кочериново
Кюстендил
 
290
290
Кюстендил
Кюстендил
 
3 957
3 957
Невестино
Кюстендил
 
265
265
Рила
Кюстендил
 
250
250
Сапарева баня
Кюстендил
 
336
336
Трекляно
Кюстендил
 
250
250
Априлци
Ловеч
 
265
265
Летница
Ловеч
 
290
290
Ловеч
Ловеч
7 500
3 399
10 899
Луковит
Ловеч
 
2 080
2 080
Тетевен
Ловеч
 
2 976
2 976
Троян
Ловеч
10 790
2 675
13 465
Угърчин
Ловеч
2 730
805
3 535
Ябланица
Ловеч
5 850
1 131
6 981
Берковица
Монтана
 
2 165
2 165
Бойчиновци
Монтана
 
1 295
1 295
Брусарци
Монтана
 
765
765
Вълчедръм
Монтана
 
1 545
1 545
Вършец
Монтана
 
626
626
Георги Дамяново
Монтана
 
500
500
Лом
Монтана
 
3 066
3 066
Медковец
Монтана
 
540
540
Монтана
Монтана
 
4 026
4 026
Чипровци
Монтана
 
250
250
Якимово
Монтана
 
290
290
Батак
Пазарджик
 
1 045
1 045
Белово
Пазарджик
 
836
836
Брацигово
Пазарджик
 
1 045
1 045
Велинград
Пазарджик
8 104
3 909
12 013
Лесичово
Пазарджик
 
780
780
Пазарджик
Пазарджик
3 836
11 534
15 370
Панагюрище
Пазарджик
 
1 541
1 541
Пещера
Пазарджик
 
1 930
1 930
Ракитово
Пазарджик
 
1 181
1 181
Септември
Пазарджик
 
3 461
3 461
Стрелча
Пазарджик
 
555
555
Сърница
Пазарджик
 
790
790
Брезник
Перник
 
540
540
Земен
Перник
 
265
265
Ковачевци
Перник
 
250
250
Перник
Перник
2 796
6 788
9 584
Радомир
Перник
 
1 666
1 666
Трън
Перник
 
290
290
Белене
Плевен
 
601
601
Гулянци
Плевен
 
1 101
1 101
Долна Митрополия
Плевен
 
2 141
2 141
Долни Дъбник
Плевен
 
2 100
2 100
Искър
Плевен
 
790
790
Левски
Плевен
 
1 656
1 656
Никопол
Плевен
 
555
555
Плевен
Плевен
6 056
11 233
17 289
Пордим
Плевен
 
555
555
Червен бряг
Плевен
2 953
2 805
5 758
Кнежа
Плевен
 
1 961
1 961
Асеновград
Пловдив
 
4 106
4 106
Брезово
Пловдив
 
1 055
1 055
Калояново
Пловдив
 
1 280
1 280
Карлово
Пловдив
24 500
3 746
28 246
Кричим
Пловдив
 
626
626
Лъки
Пловдив
 
265
265
„Марица“
Пловдив
 
3 470
3 470
Перущица
Пловдив
 
580
580
Пловдив
Пловдив
60 776
18 749
79 525
Първомай
Пловдив
 
3 785
3 785
Раковски
Пловдив
14 393
2 143
16 536
„Родопи“
Пловдив
 
2 910
2 910
Садово
Пловдив
 
2 145
2 145
Стамболийски
Пловдив
 
1 951
1 951
Съединение
Пловдив
 
555
555
Хисаря
Пловдив
 
1 320
1 320
Куклен
Пловдив
1 199
555
1 754
Сопот
Пловдив
 
580
580
Завет
Разград
 
1 555
1 555
Исперих
Разград
3 836
2 596
6 432
Кубрат
Разград
 
2 430
2 430
Лозница
Разград
 
1 820
1 820
Разград
Разград
3 836
4 713
8 549
Самуил
Разград
 
1 040
1 040
Цар Калоян
Разград
 
540
540
Борово
Русе
 
765
765
Бяла
Русе
 
1 570
1 570
Ветово
Русе
 
1 080
1 080
Две могили
Русе
 
851
851
Иваново
Русе
 
1 000
1 000
Русе
Русе
20 735
8 612
29 347
Сливо поле
Русе
 
805
805
Ценово
Русе
 
1 000
1 000
Алфатар
Силистра
 
265
265
Главиница
Силистра
 
1 101
1 101
Дулово
Силистра
 
2 906
2 906
Кайнарджа
Силистра
 
1 110
1 110
Силистра
Силистра
 
3 262
3 262
Ситово
Силистра
 
1 030
1 030
Тутракан
Силистра
 
1 172
1 172
Котел
Сливен
 
2 776
2 776
Нова Загора
Сливен
26 304
3 696
30 000
Сливен
Сливен
36 722
10 053
46 775
Твърдица
Сливен
8 500
1 531
10 031
Баните
Смолян
 
515
515
Борино
Смолян
 
515
515
Девин
Смолян
 
2 415
2 415
Доспат
Смолян
 
2 040
2 040
Златоград
Смолян
 
1 345
1 345
Мадан
Смолян
 
1 586
1 586
Неделино
Смолян
 
540
540
Рудозем
Смолян
 
940
940
Смолян
Смолян
 
3 729
3 729
Чепеларе
Смолян
1 722
1 305
3 027
Столична
София-град
278 395
60 653
339 048
Антон
София област
 
250
250
Божурище
София област
 
650
650
Ботевград
София област
12 200
2 671
14 871
Годеч
София област
 
290
290
Горна Малина
София област
 
805
805
Долна баня
София област
 
601
601
Драгоман
София област
 
290
290
Елин Пелин
София област
 
3 000
3 000
Етрополе
София област
 
1 500
1 500
Златица
София област
 
601
601
Ихтиман
София област
 
1 385
1 385
Копривщица
София област
 
290
290
Костенец
София област
 
1 406
1 406
Костинброд
София област
7 896
1 720
9 616
Мирково
София област
 
250
250
Пирдоп
София област
 
580
580
Правец
София област
4 275
1 610
5 885
Самоков
София област
 
3 298
3 298
Своге
София област
 
2 336
2 336
Сливница
София област
 
851
851
Чавдар
София област
 
250
250
Челопеч
София област
 
265
265
Братя Даскалови
Стара Загора
 
1 530
1 530
Гурково
Стара Загора
 
601
601
Гълъбово
Стара Загора
5 800
1 431
7 231
Казанлък
Стара Загора
 
6 529
6 529
Мъглиж
Стара Загора
 
1 890
1 890
Николаево
Стара Загора
 
1 376
1 376
Опан
Стара Загора
 
265
265
Павел баня
Стара Загора
 
2 610
2 610
Раднево
Стара Загора
 
1 470
1 470
Стара Загора
Стара Загора
13 696
10 709
24 405
Чирпан
Стара Загора
 
2 361
2 361
Антоново
Търговище
 
1 040
1 040
Омуртаг
Търговище
3 303
2 415
5 718
Опака
Търговище
 
790
790
Попово
Търговище
 
3 011
3 011
Търговище
Търговище
40 863
4 611
45 474
Димитровград
Хасково
6 930
3 706
10 636
Ивайловград
Хасково
 
1 040
1 040
Любимец
Хасково
 
1 141
1 141
Маджарово
Хасково
 
265
265
Минерални бани
Хасково
 
530
530
Свиленград
Хасково
8 000
1 900
9 900
Симеоновград
Хасково
 
891
891
Стамболово
Хасково
 
1 040
1 040
Тополовград
Хасково
 
1 376
1 376
Харманли
Хасково
3 836
2 361
6 197
Хасково
Хасково
 
7 130
7 130
Велики Преслав
Шумен
 
1 370
1 370
Венец
Шумен
 
790
790
Върбица
Шумен
2 230
1 101
3 331
Каолиново
Шумен
 
1 625
1 625
Каспичан
Шумен
 
1 070
1 070
Никола Козлево
Шумен
 
1 320
1 320
Нови пазар
Шумен
7 500
2 296
9 796
Смядово
Шумен
 
790
790
Хитрино
Шумен
 
540
540
Шумен
Шумен
38 554
6 172
44 726
Болярово
Ямбол
 
515
515
Елхово
Ямбол
4 392
1 650
6 042
Стралджа
Ямбол
 
1 187
1 187
„Тунджа“
Ямбол
 
2 600
2 600
Ямбол
Ямбол
 
5 167
5 167
ОБЩО:
956 582
597 018
1 553 600

 
10630