Министерски съвет
брой: 100, от дата 4.12.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.14


Постановление № 265 от 29 ноември 2018 г. за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2018 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизация на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното образование“, одобрена с Решение № 271 на Министерския съвет от 2018 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 265 ОТ 29 НОЕМВРИ 2018 Г.
за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2018 г. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизация на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното образование“, одобрена с Решение № 271 на Министерския съвет от 2018 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. Одобрява допълнителни трансфери в размер 7 368 304 лв., разпределени по общини съгласно приложението, за финансово осигуряване на дейностите по Национална програма „Оптимизация на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното образование“, одобрена с Решение № 271 на Министерския съвет от 2018 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието.
Чл. 2. (1) Допълнителните трансфери по чл. 1 да се осигурят за сметка на намаляване на утвърдените разходи по „Политика в областта на всеобхватното, достъпно и качествено предучилищно и училищно образование. Учене през целия живот“, бюджетна програма „Улесняване на достъпа до образование. Приобщаващо образование“, по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2018 г.
(2) Допълнителните трансфери се предоставят по бюджетите на общините от централния бюджет под формата на обща субсидия за делегираните от държавата дейности за сметка на намаляване на бюджетното взаимоотношение на централния бюджет с бюджета на Министерството на образованието и науката за 2018 г.
Чл. 3. Министърът на образованието и науката да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на образованието и науката за 2018 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши налагащите се промени по централния бюджет, включително по бюджетните взаимоотношения на общините с централния бюджет за 2018 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 във връзка с чл. 55а от Закона за публичните финанси и т. 3 от Решение № 271 на Министерския съвет от 2018 г. за одобряване на национални програми за развитие на образованието.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на образованието и науката и на кметовете на общини.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
За министър-председател:  Красимир Каракачанов
Главен секретар на Министерския съвет:  Веселин Даков
Приложение към чл. 1
Разпределение на средствата по Национална програма „Оптимизация на вътрешната структура на персонала в институциите от системата на предучилищното и училищното образование“ за 2018 г.

Община
Област
Общ размер на обезщетенията и осигуровките за финансиране
Банско
Благоевград
44 146
Белица
Благоевград
25 024
Благоевград
Благоевград
112 690
Гоце Делчев
Благоевград
46 680
Гърмен
Благоевград
1 669
Kресна
Благоевград
24 089
Петрич
Благоевград
47 739
Pазлог
Благоевград
21 104
Cандански
Благоевград
59 886
Cимитли
Благоевград
38 777
Xаджидимово
Благоевград
26 007
Aйтос
Бургас
1 115
Бургас
Бургас
206 741
Kамено
Бургас
1 494
Kарнобат
Бургас
31 367
Hесебър
Бургас
28 786
Поморие
Бургас
43 770
Pуен
Бургас
626
Cозопол
Бургас
23 384
Средец
Бургас
26 342
Aврен
Bарна
15 826
Aксаково
Bарна
11 274
Белослав
Bарна
31 523
Bарна
Bарна
177 270
Bетрино
Bарна
4 064
Bълчи дол
Bарна
1 938
Девня
Bарна
16 968
Долни чифлик
Bарна
12 616
Дългопол
Bарна
19 744
Провадия
Bарна
29 102
Cуворово
Bарна
1 128
Bелико Tърново
Bелико Tърново
69 403
Горна Oряховица
Bелико Tърново
45 650
Лясковец
Bелико Tърново
6 298
Павликени
Bелико Tърново
24 862
Полски Tръмбеш
Bелико Tърново
1 336
Cвищов
Bелико Tърново
35 451
Cтражица
Bелико Tърново
3 277
Белоградчик
Bидин
1 540
Бойница
Bидин
10 771
Брегово
Bидин
6 678
Bидин
Bидин
95 739
Димово
Bидин
2 703
Kула
Bидин
2 334
Pужинци
Bидин
633
Чупрене
Bидин
6 739
Борован
Bраца
19 360
Бяла Cлатина
Bраца
12 515
Bраца
Bраца
97 289
Kриводол
Bраца
11 708
Mездра
Bраца
7 614
Mизия
Bраца
26 968
Xайредин
Bраца
5 017
Габрово
Габрово
31 889
Дряново
Габрово
16 459
Cевлиево
Габрово
20 168
Tрявна
Габрово
5 671
Генерал Тошево
Добрич
55 895
Добрич
Добрич
100 549
Добричка
Добрич
22 071
Kаварна
Добрич
33 746
Tервел
Добрич
52 470
Шабла
Добрич
2 075
Aрдино
Kърджали
50 328
Джебел
Kърджали
12 528
Kирково
Kърджали
28 123
Kрумовград
Kърджали
27 117
Kърджали
Kърджали
140 752
Mомчилград
Kърджали
12 249
Черноочене
Kърджали
3 010
Дупница
Kюстендил
43 745
Kюстендил
Kюстендил
91 739
Pила
Kюстендил
8 353
Tрекляно
Kюстендил
3 234
Летница
Ловеч
11 114
Ловеч
Ловеч
46 426
Луковит
Ловеч
40 383
Tетевен
Ловеч
2 620
Tроян
Ловеч
44 509
Угърчин
Ловеч
6 445
Ябланица
Ловеч
10 511
Берковица
Mонтана
60 207
Бойчиновци
Mонтана
15 851
Брусарци
Mонтана
1 547
Георги Дамяново
Mонтана
16 895
Лом
Mонтана
24 453
Mедковец
Mонтана
11 813
Mонтана
Mонтана
37 482
Батак
Пазарджик
661
Белово
Пазарджик
14 394
Брацигово
Пазарджик
225
Bелинград
Пазарджик
28 614
Пазарджик
Пазарджик
97 198
Панагюрище
Пазарджик
22 940
Пещера
Пазарджик
16 142
Pакитово
Пазарджик
6 576
Cептември
Пазарджик
11 337
Cтрелча
Пазарджик
5 155
Сърница
Пазарджик
473
Перник
Перник
85 067
Pадомир
Перник
21 322
Белене
Плевен
11 598
Гулянци
Плевен
6 373
Долна Mитрополия
Плевен
8 050
Долни Дъбник
Плевен
11 690
Искър
Плевен
12 166
Левски
Плевен
12 294
Hикопол
Плевен
25 654
Плевен
Плевен
185 969
Червен бряг
Плевен
25 562
Kнежа
Плевен
10 498
Aсеновград
Пловдив
74 795
Брезово
Пловдив
8 084
Kалояново
Пловдив
15 530
Kарлово
Пловдив
82 228
Лъки
Пловдив
6 156
„Марица“
Пловдив
18 512
Пловдив
Пловдив
289 467
Първомай
Пловдив
11 463
Pаковски
Пловдив
64 302
„Родопи“
Пловдив
76 509
Cадово
Пловдив
168
Стамболийски
Пловдив
12 827
Cъединение
Пловдив
3 848
Xисаря
Пловдив
4 620
Сопот
Пловдив
2 484
Завет
Pазград
507
Исперих
Pазград
28 798
Kубрат
Pазград
25 980
Лозница
Pазград
31 463
Pазград
Pазград
43 560
Борово
Pусе
1 083
Бяла
Pусе
693
Bетово
Pусе
26 292
Две могили
Pусе
5 141
Pусе
Pусе
147 496
Ценово
Pусе
6 552
Главиница
Cилистра
5 116
Kайнарджа
Cилистра
12 459
Cилистра
Cилистра
78 220
Cитово
Cилистра
1 426
Hова Загора
Cливен
12 797
Cливен
Cливен
126 825
Tвърдица
Cливен
9 240
Девин
Cмолян
49 154
Златоград
Cмолян
10 650
Mадан
Cмолян
15 954
Hеделино
Cмолян
25 187
Pудозем
Cмолян
11 476
Cмолян
Cмолян
92 204
Чепеларе
Cмолян
10 012
Столична
София-град
1 130 135
Божурище
София област
26 202
Ботевград
София област
6 296
Годеч
София област
19 821
Горна Mалина
София област
13 258
Долна баня
София област
20 409
Eлин Пелин
София област
50 645
Eтрополе
София област
36 445
Златица
София област
1 765
Ихтиман
София област
34 973
Kостенец
София област
20 767
Kостинброд
София област
31 553
Мирково
София област
1 918
Правец
София област
11 482
Cамоков
София област
21 791
Cвоге
София област
41 159
Cливница
София област
29 822
Братя Даскалови
Cтара Загора
11 544
Гурково
Cтара Загора
28 284
Kазанлък
Cтара Загора
60 944
Mъглиж
Cтара Загора
30 666
Oпан
Cтара Загора
617
Павел баня
Cтара Загора
12 713
Pаднево
Cтара Загора
1 593
Cтара Загора
Cтара Загора
82 171
Чирпан
Cтара Загора
6 364
Aнтоново
Tърговище
2 101
Oмуртаг
Tърговище
9 026
Oпака
Tърговище
615
Попово
Tърговище
26 239
Tърговище
Tърговище
65 560
Димитровград
Xасково
117 383
Ивайловград
Xасково
14 964
Cвиленград
Xасково
1 140
Cимеоновград
Xасково
45 113
Cтамболово
Xасково
23 720
Tополовград
Xасково
144
Xарманли
Xасково
26 824
Xасково
Xасково
134 755
Велики Преслав
Шумен
11 193
Bенец
Шумен
1 078
Bърбица
Шумен
52 288
Hикола Kозлево
Шумен
597
Hови пазар
Шумен
80 040
Cмядово
Шумен
18 734
Шумен
Шумен
122 717
Eлхово
Ямбол
11 384
Cтралджа
Ямбол
1 994
„Тунджа“
Ямбол
15 549
Ямбол
Ямбол
63 372
Общо средства
 
7 368 304

 
10629