Министерство на финансите
брой: 93, от дата 9.11.2018 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.120


Поправка в Протокола за изменения на Споразумението за основаването на Международната инвестиционна банка и на нейния устав (ДВ, бр. 77 от 2018 г.)

 

Поправка. Министерството на финансите прави следната поправка в Протокола за изменения на Споразумението за основаването на Международната инвестиционна банка и на нейния устав (ДВ, бр. 77 от 2018 г.): датата на влизане в сила за Република България вместо „15 август 2018 г.“ да се чете „18 август 2018 г.“.
9979