Президент на Републиката
брой: 93, от дата 9.11.2018 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.4


Указ № 242 за награждаване на Владимир Николов Пенев с орден „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие

 

УКАЗ № 242
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Награждавам Владимир Николов Пенев с орден „Св. св. Кирил и Методий“ огърлие за особено значимите му заслуги в областта на културата и изкуството.
Издаден в София на 29 октомври 2018 г.
Президент на Републиката:  Румен Радев
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Цецка Цачева
9823