Народно събрание
брой: 84, от дата 12.10.2018 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.11


Решение за прекратяване пълномощията на народен представител

 

РЕШЕНИЕ
за прекратяване пълномощията на народен представител
Народното събрание на основание чл. 72, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
Прекратява пълномощията на Николай Нанков Нанков като народен представител от Единадесети изборен район – Ловешки.
Решението е прието от 44-то Народно съб­рание на 10 октомври 2018 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание:  Емил Христов
8920