Народно събрание
брой: 57, от дата 10.7.2018 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.3


Решение за определяне на Комисия за одитиране на годишния финансов отчет на Сметната палата за 2017 г.

 

РЕШЕНИЕ
за определяне на Комисия за одитиране на годишния финансов отчет на Сметната палата за 2017 г.
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 65, ал. 1 и 2 от Закона за Сметната палата
РЕШИ:
1. Определя осемчленна комисия, която да одитира годишния финансов отчет на Сметната палата за 2017 г.
2. Избира състав на комисията, както следва:
Председател: Мария Йорданова Илиева – народен представител от Парламентарната група на ПП ГЕРБ.
Членове: Евгения Даниелова Ангелова – народен представител от Парламентарната група на ПП ГЕРБ,
Георги Ченков Търновалийски – народен представител от Парламентарната група „БСП за България“,
Маргарита Николаева Николова – народен представител от Парламентарната група „Обединени патриоти“,
Сергей Манушов Кичиков – народен представител от Парламентарната група „Движение за права и свободи“,
Дора Стоянова Христова – народен представител от Парламентарната група на ПП ВОЛЯ,
Илия Неделчев Илиев – регистриран одитор,
Снежана Александрова Башева – регистриран одитор.
3. Комисията да изготви доклад по отчета по т. 1, който да представи за разглеждане в Народното събрание до 30 септември 2018 г. заедно с отчета за дейността на Сметната палата за 2017 г.
Решението е прието от 44-то Народно събрание на 4 юли 2018 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Цвета Караянчева
6774