Президент на Републиката
брой: 44, от дата 29.5.2018 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.7


Указ № 130 за назначаване на Красимир Димитров Стефанов – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Южна Африка, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Ангола със седалище в гр. Претория, Република Южна Африка

 

УКАЗ № 130
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам Красимир Димитров Стефанов – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Южна Африка, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Ангола със седалище в гр. Претория, Република Южна Африка.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 16 май 2018 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
5222