Президент на Републиката
брой: 40, от дата 15.5.2018 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.3


Указ № 120 за награждаване на г-н Шин Бу-нам – извънреден и пълномощен посланик на Република Корея в Република България, с орден „Стара планина“ първа степен

 

УКАЗ № 120
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Награждавам г-н Шин Бу-нам – извънреден и пълномощен посланик на Република Корея в Република България, с орден „Стара планина“ първа степен за изключително големите му заслуги за развитието на двустранните отношения между Република България и Република Корея.
Издаден в София на 8 май 2018 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Министър на външните работи: Екатерина Захариева
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Цецка Цачева
4850