Президент на Републиката
брой: 40, от дата 15.5.2018 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.3


Указ № 119 за награждаване на проф. д-р Жак Манян с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен

 

УКАЗ № 119
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Награждавам проф. д-р Жак Манян с орден „Св. св. Кирил и Методий“ първа степен за неговия особен принос в образованието и квалификацията на български лекари, за издигане нивото на българската медицинска наука в областта на оториноларингологията и за развитие на българо-френското сътрудничество в областта на науката и образованието.
Издаден в София на 8 май 2018 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Министър на външните работи: Екатерина Захариева
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Цецка Цачева
4849