Президент на Републиката
брой: 37, от дата 4.5.2018 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.41


Указ № 115 за назначаване на Светлана Сашова Стойчева-Етрополски за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Канада със седалище в гр. Отава

 

УКАЗ № 115
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам Светлана Сашова Стойчева-Етрополски за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Канада със седалище в гр. Отава.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 25 април 2018 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
4439