Президент на Републиката
брой: 20, от дата 6.3.2018 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.72


Указ № 54 за назначаване на Валентин Петров Модев – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Мексиканските съединени щати, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Белиз със седалище в гр. Мексико, Мексикански съединени щати

 

УКАЗ № 54
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам Валентин Петров Модев – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Мексиканските съединени щати, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Белиз със седалище в гр. Мексико, Мексикански съединени щати.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 23 февруари 2018 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
2257