Президент на Републиката
брой: 14, от дата 13.2.2018 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.5


Указ № 29 за назначаване на Василий Христов Такев – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Португалската република, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Кабо Верде със седалище в гр. Лисабон, Португалска република

 

УКАЗ № 29
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам Василий Христов Такев – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Португалската република, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Кабо Верде със седалище в гр. Лисабон, Португалска република.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 7 февруари 2018 г.
Президент на Републиката:  Румен Радев
Министър-председател:  Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
1254