Президент на Републиката
брой: 14, от дата 13.2.2018 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.5


Указ № 28 за освобождаване на Катя Илиева Делева от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Намибия и назначаване на Красимир Димитров Стефанов – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Южна Африка, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Намибия със седалище в гр. Претория, Република Южна Африка

 

УКАЗ № 28
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
1. Освобождавам Катя Илиева Делева от длъжността извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Намибия.
2. Назначавам Красимир Димитров Стефанов – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Южна Африка, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Намибия със седалище в гр. Претория, Република Южна Африка.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 7 февруари 2018 г.
Президент на Републиката:  Румен Радев
Министър-председател:  Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
1253