Президент на Републиката
брой: 14, от дата 13.2.2018 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.5


Указ № 27 за назначаване на полковник Венцислав Методиев Мутафчийски на длъжността началник на Воен­номедицинската академия и главен лекар на въоръжените сили на Република България и удостояването му с висше офицерско звание „бригаден генерал“

 

УКАЗ № 27
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 19, т. 4 и чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
1. Назначавам полковник Венцислав Методиев Мутафчийски на длъжността началник на Военномедицинската академия и главен лекар на въоръжените сили на Република България.
2. Удостоявам полковник Венцислав Методиев Мутафчийски с висше офицерско звание „бригаден генерал“.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 7 февруари 2018 г.
Президент на Републиката:  Румен Радев
Министър-председател:  Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Цецка Цачева
1252