Президент на Републиката
брой: 9, от дата 26.1.2018 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.2


Указ № 13 за назначаване на Мария Недялкова Донска – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Куба, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Ямайка със седалище в гр. Хавана, Република Куба

 

УКАЗ № 13
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам Мария Недялкова Донска – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Куба, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Ямайка със седалище в гр. Хавана, Република Куба.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 18 януари 2018 г.
Президент на Републиката:  Румен Радев
Министър-председател:  Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
648