Президент на Републиката
брой: 102, от дата 22.12.2017 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.12


Указ № 259 за назначаване на Мария Недялкова Донска – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Куба, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Доминиканската република със седалище в гр. Хавана, Република Куба

 

УКАЗ № 259
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам Мария Недялкова Донска – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Куба, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Доминиканската република със седалище в гр. Хавана, Република Куба.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 18 декември 2017 г.
Президент на Републиката:  Румен Радев
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
9903