Президент на Републиката
брой: 93, от дата 21.11.2017 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.9


Указ № 234 за назначаване на Богдан Любомиров Коларов за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Обединените арабски емирства със седалище в Абу Даби

 

УКАЗ № 234
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам Богдан Любомиров Коларов за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Обединените арабски емирства със седалище в Абу Даби.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 14 ноември 2017 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
8768