Президент на Републиката
брой: 85, от дата 24.10.2017 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.31


Указ № 209 за назначаване на Цветан Петров Китов за председател на Държавна агенция „Технически операции“, считано от 23 октомври 2017 г.

 

УКАЗ № 209
На основание чл. 98, т. 7 от Конституцията на Република България и чл. 19в, ал. 1 от Закона за специалните разузнавателни средства
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам Цветан Петров Китов за председател на Държавна агенция „Технически операции, считано от 23 октомври 2017 г.
Издаден в София на 20 октомври 2017 г.
Президент на Републиката:  Румен Радев
Министър-председател:  Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Цецка Цачева
8015