Президент на Републиката
брой: 76, от дата 19.9.2017 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.3


Указ № 190 за назначаване на Андрей Димитров Техов – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Аржентина, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Парагвай със седалище в гр. Буенос Айрес, Република Аржентина

 

УКАЗ № 190
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам Андрей Димитров Теховизвънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Аржентина, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Парагвай със седалище в гр. Буенос Айрес, Република Аржентина.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 13 септември 2017 г.
Президент на Републиката:  Румен Радев
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
6813