Президент на Републиката
брой: 54, от дата 5.7.2017 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.4


Указ № 137 за назначаване на полковник Красимир Маринов Кънев на длъжността директор на дирекция „Стратегическо планиране“ в Министерството на отбраната и удостояването му с висше офицерско звание „бригаден генерал“, считано от 19 август 2017 г.

 

УКАЗ № 137
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България, чл. 19, т. 4 и чл. 146,т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
1. Назначавам полковник Красимир Маринов Кънев на длъжността директор на дирекция „Стратегическо планиране“ в Министерството на отбраната, считано от 19 август 2017 г.
2. Удостоявам полковник Красимир Маринов Кънев с висше офицерско звание „бригаден генерал“, считано от 19 август 2017 г.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 29 юни 2017 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Цецка Цачева
4836