Президент на Републиката
брой: 46, от дата 9.6.2017 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.1


Указ № 127 за назначаване на Валентин Петров Модев – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Мексиканските съединени щати, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Панама със седалище в гр. Мексико, Мексикански съединени щати

 

УКАЗ № 127
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам Валентин Петров Модев – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Мексиканските съединени щати, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Панама със седалище в гр. Мексико, Мексикански съединени щати.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 30 май 2017 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
4095