Президент на Републиката
брой: 42, от дата 26.5.2017 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.1


Указ № 126 за назначаване на Веселин Благоев Делчев – извънреден и пълномощен посланик на Република България във Федерална република Нигерия, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Бенин със седалище в Абуджа, Федерална република Нигерия

 

УКАЗ № 126
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам Веселин Благоев Делчев – извънреден и пълномощен посланик на Република България във Федерална република Нигерия, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Бенин със седалище в Абуджа, Федерална република Нигерия.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 18 май 2017 г.
Президент на Републиката:  Румен Радев
Министър-председател:  Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
3780