Президент на Републиката
брой: 40, от дата 19.5.2017 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.2


Указ № 125 за назначаване на Андрей Димитров Техов – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Аржентина, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Чили със седалище в гр. Буенос Айрес, Република Аржентина

 

УКАЗ № 125
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам Андрей Димитров Техов – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Аржентина, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Чили със седалище в гр. Буенос Айрес, Република Аржентина.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 12 май 2017 г.
Президент на Републиката:  Румен Радев
Министър-председател:  Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
3661