Президент на Републиката
брой: 35, от дата 2.5.2017 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.29


Указ № 113 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Ябълково, община Димитровград, област Хасково, на 2 юли 2017 г.

 

УКАЗ № 113
На основание чл. 98, т. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 463, ал. 5 от Изборния кодекс
ПОСТАНОВЯВАМ:
Насрочвам частичен избор за кмет на кметство Ябълково, община Димитровград, област Хасково, на 2 юли 2017 г.
Издаден в София на 26 април 2017 г.
Президент на Републиката:
Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието:
Мария Павлова
3126