Министерство на правосъдието   София
брой: 35, от дата 2.5.2017 г.   Неофициален раздел / ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИстр.50


Заповед № ЛС-04-671 от 19 април 2017 г.

 

МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО
ЗАПОВЕД № ЛС-04-671
от 19 април 2017 г.
На основание чл. 655, ал. 2, т. 7 ТЗ във връзка с чл. 13, ал. 2 от Наредба № 3 от 27.06.2005 г. за реда за подбор, квалификация и контрол върху синдиците, след като се запознах с резултатите от изпита за придобиване на квалификация за синдик, обявен със Заповед № ЛС-04-1983 от 2.12.2016 г., нареждам:
Допълвам утвърдения със Заповед № ЛС-04-72 от 6.02.2006 г. (ДВ, бр. 16 от 2006 г.) и допълнен със Заповед № ЛС-04-462 от 5.06.2007 г. (ДВ, бр. 52 от 2007 г.) и Заповед № ЛС-И-545 от 14.05.2014 г. (ДВ, бр. 44 от 2014 г.) Списък на лицата, които могат да бъдат назначавани за синдици в производства по несъстоятелност по Търговския закон, с издържалите успешно изпита за придобиване на квалификация за синдик, както следва:

Трите имена на кандидата
Електронен адрес
Адрес
Телефон
Специалност
1.
Александър Тодоров Алексиев
theblues@abv.bg
София, ул. Ореховски дол 4, ап. 14
886 238 630
юрист
2.
Ангелинка Николова Николова
ang@abv.bg
Търговище, ул. Г. Бенковски 5А
888 755 578
юрист
3.
Андрей Любомиров Атанасов
advatanassov@gmail.com
Пловдив, ул. Хъшовска 5, ет. 3
884 310 362
юрист
4.
Анита Станимирова Чемширова
anita.chemshirova@gmail.com
София, ул. Пирин 62, ет. 2, ап. 10
886 606 990
юрист
5.
Анна Николаева Търпенова-Михайлова
tarpenova.anna@gmail.com
София, бул. Витоша 19, ет. 4, ап. 14
888 711 691
юрист
6.
Антоанета Кирилова Богданова
a_bogdanova@abv.bg
Благоевград, ул. Тодор Александров 47, ет. 3, офис 10
898 521 436
юрист
7.
Благой Христов Златанов
adv.zlatanov@yahoo.com
Велико Търново, ул. Христо Смирненски 5, ет. 1
899 286 749
юрист и икономист
8.
Богдан Димитров Татарчев
tatarchev@gmail.com
София, ул. Чаталджа 4, ап. 13
882 275 313
юрист
9.
Ваня Георгиева Ангелова
angelova@ga_lawfirm.bg
София, ул. Граф Игнатиев 9Б, ет. 1, офис 1
886 111 191
юрист
10.
Венцислав Руменов Георгиев
georgiev.ventsislav@gmail.com
Пловдив, ул. Добри Войников 48, ап. 17
885 161 662
юрист
11.
Веселин Константинов Христов
veshris@yahoo.com
София, кв. Изток, ул. Димчо Дебелянов 14, бл. 84, ап. 5
898 556 981
юрист
12.
Виктор Сергеев Миленков
v.milenkov@gmail.com
София, ул. Алабин 34, ет. 4
888 999 599
икономист
13.
Виолета Милчева Йотова
vili_alexova@abv.bg
Мездра, ул. Св. св. Кирил и Методий 11, ет. 1, офис 1
876 887 858
юрист
14.
Виолета Неделчева Тодорова
v.todorova@yahoo.com
Пловдив, ул. Добродол 13, ет. 2, ап. 4
898 699 314
юрист
15.
Георги Даниелов Минов
g_minov@abv.bg
София, бул. Тодор Александров 13, ет. 3, ап. 4
889 429 242
юрист
16.
Георги Константинов Недев
nedevgeorgi@gmail.com
Пловдив, ул. Ламартин 2, ет. 1, офис 1
898 420 632
юрист
17.
Георги Цветанов Георгиев
georgi.tsvetanov@abv.bg
София, ж.к. Люлин, бл. 3, вх. Б, ет. 1, ап. 1
883 453 104
юрист
18.
Гергана Неделчева Георгиева-Маджарова
m_gergana@hotmail.com
Стара Загора, ул. Българско опълчение 5, вх. Б, ап. 35
888 733 154
юрист
19.
Гинка Първанова Табанска
g.tabanska@ultadvisors.com
София, ул. Сан Стефано 14А, ет. 1, ап. 34
887 465 917
юрист
20.
Даниел Йорданов Йорданов
daniel_yordanov@hotmail.com
Бургас, ул. Адам Мицкевич 1, офис Райфайзенбанк
887 730 939
юрист
21.
Даниела Ивайлова Петкова
lawoffice.dp@gmail.bg
София, ул. Аксаков 17, ет. 5, ап. 11
876 903 053
юрист
22.
Делян Петков Петков
dc21@abv.bg
Долна Митрополия, ул. Хан Аспарух 19А
887 592 593
юрист
23.
Десислава Костова Пачева-Чомпалова
dchompalova@gmail.com
София, бул. Васил Левски 48, офис 2
888 431 732
юрист
24.
Диана Димитрова Кръстева
adv.dianakrasteva@gmail.com
Бургас, ул. Мара Гидик 8, ет. 3
887 625 592
юрист
25.
Диана Димитрова Пашова
diana_pashova@abv.bg
София, кв. Зона Б-5, ул. Одрин, бл. 14, вх. Г, ап. 124
879 270 410
юрист
26.
Димитрина Панайотова Бъклова
ina_baklova@abv.bg
Варна, ул. Морска сирена, бл. 26, ет. 1, ап. 4
0898 743 623; 052 720 260
юрист
27.
Димитър Илиев Димитров
dimitar_
dimitrov_1971@abv.bg
Кърджали, ул. Булаир 6, вх. Б, ап. 1
0878 728 456; 0888 062 085
юрист
28.
Димитър Николаев Маринов
dimitar_law@abv.bg
Пловдив, ул. Стефан Веркович 3, ет. 3, офис 4
888 149 208
юрист
29.
Димитър Петров Шалъфов
d.p.shalafov@gmail.bg
София, бул. Цар Борис III № 126, ет. 1
882 829 035
юрист
30.
Димитър Танчев Танчев
tanchev@tp-partners.net
София, ул. Бистрица 9, офис 6
882 805 126
юрист
31.
Димо Стайков Стайков
dimo.staykov.staykov@gmail.com
София, бул. Цар Освободител 8А, ет. 1
886 319 557
юрист
32.
Дияна Благоева Атанасова
dib1@abv.bg
Благоевград, ул. Тодор Александров 26, вх. Б, ап. 2
888 111 305
юрист
33.
Доротея Младенова Димова-Северинова
lawyers_rousse@abv.bg
Русе, ул. Д-р Петър Берон 9, ет. 2
888 795 885
юрист
34.
Драгомир Бориславов Ангелов
dragomir.b.angelov@gmail.com
Велико Търново, ул. Ален мак 9, вх. Б, ет. 2, ап. 3
886 868 638
юрист
35.
Дянко Пенчев Цепов
d.tsepov@lawyer.bg
София, ул. Твърдишки проход 23, ет. 2, офис 6
888 800 346
юрист
36.
Евгени Манолов Милушев
evgeni_mil@abv.bg
Стара Загора, ул. Поп Минчо Кънчев 93, ет. 1, офис 2
898 507 616
юрист
37.
Емил Йорданов Радев
e.radev@
partnerconsult.net
Варна, ул. Феликс Каниц 32, партер
888 247 080
юрист
38.
Емил Стефанов Симеонов
emil.simeonov@splawco.com
София, ул. Хан Аспарух 12, ап. 3
889 916 163
юрист
39.
Емилия Иванова Лесова-Тодорова
e.lesova@kltadvisors.com
София, ул. Сан Стефано 14А, ет. 1, ап. 14
886 522 508
юрист
40.
Живко Бойков Бойчев
jboichev@abv.bg
Бургас, к-с Славейков, бл. 1Б, вх. 8, ет. 7, ап. 126
889 531 243
юрист
41.
Жулиета Стойкова Димитрова
dimitrova@lawyer@gmail.bg
София, бул. Проф. Цв. Лазаров 13, ет. 6, офис 609
897 464 484
юрист
42.
Звездомир Златков Хаджиев
zvezdomirr@gmail.com
София, бул. Симеоновско шосе 77, вх. А, ап. 16
882 621 685
юрист
43.
Зорница Цветанова Лазарова
zory.lazarova@gmail.com
София, ул. Манастирска 8А, ет. 5, ап. 21
887 290 228
юрист
44.
Зоя Димитрова Йорданова
zoia70@abv.bg
Ловеч, ул. Никола Петков 25, ет. 4, ап. 4
888 670 073
юрист
45.
Ивайла Миткова Гаджерукова
ivaila_mg@mail.bg
Бургас, ул. Оборище 76, ет. 1, ап. 1
888 600 113
юрист и икономист
46.
Ивайло Василев Ризов
ivailo_rizov@abv.bg
София, ул. Алабин 29, ет. 2, офис 11
898 612 445
юрист
47.
Иван Владимиров Владимиров
philippopolis@gmail.bg
София, бул. Витоша 19, ет. 4, ап. 14
885 889 477
юрист
48.
Иван Георгиев Иванов
ivanov_i@abv.bg
София, ул. Ген. Стефан Тошев 8, вх. В, ет. 5, ап. 10
889 674 338
икономист
49.
Иван Ненов Нанев
ivnanev@gmail.com
Пловдив, ул. Йоаким Груев 38, ет. 3
888 521 080
юрист
50.
Иван Петров Моцов
motzov@abv.bg
Плевен, ул. Катя Попова 2, ет. 3, офис 15
885 400 003
юрист
51.
Иво Николов Чех­ларов
ivo.chehlarov@mail.bg
София, ул. Гео Милев 20
886 101 029
икономист
52.
Иво Спасов Димитров
ivosdimitrov@gmail.com
София, ул. Ген. Тотлебен 2, вх. Б, ап. 7
878 101 754
икономист
53.
Игнат Николов Нед­ков
ignatnedkov@gmail.bg
София, ул. Позитано 24, ет. 1, адв. кантора
0889 277 552; 0877 777 654
юрист
54.
Ирена Стефанова Иванова
ivanova30reni@abv.bg
Белослав, ул. Средна гора 44
899 950 166
юрист
55.
Калина Георгиева Маркова
markova.gmi@gmail.com
София, кв. Изток, бул. Самоков 16, ет. 3, ап. 9
894 374 550
юрист
56.
Калина Стефанова Манойлова-Тонева
kalina.toneva.kt@gmail.com
София, ул. Погледец 24, вх. Б, ет. 5, ап. 33
0878 770 707; 0889 312 482
икономист
57.
Кирил Стефанов Груйчев
kiril.gruychev@gmail.com
София, ул. Цар Асен 79, ет. 2, ап. 5
896610703;
0894 377 742
юрист
58.
Красимир Венциславов Атанасов
adv_atanasov@abv.bg
София, ж.к. Младост 4, бл. 488, вх. 2, ап. 28
884 928 448
юрист
59.
Кристина Тодорова Гунева
kgouneva@gmail.com
София, кв. Лозенец, ул. Зелено дърво 7, ет. 3
887 242 734
юрист
60.
Левен Сабинов Северинов
lawyers_rousse@abv.bg
Русе, ул. Д-р Петър Берон 9, ет. 2, офис 4
888 796 885
юрист
61.
Лена Ганчева Сандъкчиева
evroconsult@abv.bg
Благоевград, ул. Тодор Александров 47, ет. 3, офис 10
887 944 643
юрист
62.
Лили Пламенова Матева-Цанкова
l.mateva@abv.bg
Велико Търново, ул. Васил Левски 15, ет. 9
0888 848 996; 062 636 930
юрист
63.
Лора Георгиева Ризова-Вълкова
lora_riz@abv.bg
София, кв. Павлово, бул. Ал. Пушкин 21, ет. 6, ап. 29
0888 269 162; 0895 601 961
юрист
64.
Любка Георгиева Янева-Танковска
yanevatankovska@gmail.com
Пазарджик, ул. Градинарска 4
887 645 747
икономист
65.
Любомир Симеонов Кръстев
lubomirk@abv.bg
София, ж.к. Бели брези, ул. Дойран 23, ет. 6, ап. 23
887 314 417
юрист
66.
Магда Иванова Христозова
magiivanova@abv.bg
Русе, ул. Алея Възраждане 110, вх. Б, ет. 7, ап. 14
888 513 355
юрист
67.
Марин Валентинов Дичев
dichev_87@abv.bg
София, ж.к. Младост 3, бл. 329, вх. Б, ап. 31
887 454 339
юрист
68.
Мария Гаврилова Накова
mg_nakova@yahoo.com
Ботевград, ул. Севаст Огнян 4, ет. 2, офис 6
888 792 626
юрист
69.
Мария Иванова Рупчина-Димова
m.dimova@aramaxima.com
София, ж.к. Сердика, бл. 9, ет. 15, ап. 50
886 737 789
юрист
70.
Мариян Димитров Момиров
marian_momirov@abv.bg
София, ул. Христо Белчев 2, ет. 6, офис 32
888 244 052
юрист
71.
Матей Красимиров Колев
mateykolev@abv.bg
София, ул. Граф Игнатиев 38, вх. А, ет. 3, ап. 7
888 352 645
юрист
72.
Мая Атанасова Янкова
maiayankova@abv.bg
Велико Търново, ул. Васил Левски 29 В, ет. 2
0889 430 171; 062 621 661
юрист
73.
Милен Живков Китин
kitinm@mail.bg
Хасково, ул. Стефан Стамболов 4, ет. 4, ап. 24
888 144 671
юрист
74.
Милен Костадинов Бузов
milenbuzov@gmail.com
София, ж.к. Младост 1, бл. 148, вх. 1, ап. 3
888 300 234
икономист
75.
Милена Неделчева Райкова
adv.raykova@gmail.com
София, ул. Свиленица 14, вх. Б, ап. 18
888 008 208
икономист и юрист
76.
Мирена Славчева Ставрева
mir_stavreva@yahoo.com
София, ул. Лавеле 38, ет. 1, ап. 4
887 755 311
юрист
77.
Мирослав Георгиев Стайков
mirotan@abv.bg
София, бул. Т. Александров 14АНХ „Анел“, ет. 3, офис „Есен“
888 252 505
юрист
78.
Михаил Васков Мишев
m_mishev@abv.bg
Враца, ул. Полковник Лукашов 10, ет. 5, офис 506
877 101 180;
факс 092 626 666
юрист
79.
Михаил Красимиров Антонов
michailantonov@abv.bg
София, ул. Лавеле 38
888 269 017
юрист
80.
Младен Събев Йовчев
ml_yovchev@abv.bg
Сливен, ул. Никола Карев 3, офис 2
887 749 785
юрист
81.
Николай Гинков Ников
adv.nikov@abv.bg
София, бул. Витоша 1А, Търговски дом, кант. 364
888 738 600; 0895 429 087
юрист
82.
Николай Димитров Николов
nikolaynikolov83@gmail.com
Червен бряг, ул. Ангел Кънчев 4А
882 275 310
юрист
83.
Николина Денева Казакова
n_kazakova@mail.bg
София, ул. Пъстър свят 5, ет. 4, ателие 6
889 722 777
юрист
84.
Огнян Николаев Лазаров
ogi_lazarov@yahoo.com
София, ул. Твърдишки проход 23, ет. 2, офис 6
888 852 284
юрист
85.
Павел Димитров Цанов
pavel.tsanov@gmail.com
София, ул. Бистрица 5
889 332 311
юрист
86.
Петко Тодоров Тодоров
office@petkotodorov.bg
Пловдив, ул. 4 януари 36, ет. 4, ап. 6
898 699 311
юрист
87.
Петър Божинов Кунзов
kunzov@gmail.com
София, ж.к. Младост 4, ул. Бизнес Парк София 1, гр. 1, вх. А, ет. 4
885 450 845
юрист
88.
Петър Симеонов Ризов
prizov@abv.bg
София, район „Слатина“, ул. Ат. Узунов 25, вх. Д, ап. 105
888 208 400
юрист
89.
Петя Ангелова Бостанджиева-Китин
pbostandzhieva@gmail.com
Хасково, ул. Стефан Стамболов 4, ет. 4, ап. 24
887 387 956
юрист
90.
Пламен Георгиев Христозов
plhristozov@gmail.com
Русе, ул. Алея Възраждане 110, вх. 2, ет. 7
887 597 488
юрист
91.
Пламен Иванов Цветанов
pcwetanov@abv.bg
Плевен, ул. Странджа 27, вх. А, ет. 2, ап. 6
886 560 981
икономист
92.
Пламена Горанова Гаджонова-Ангелова
plamenagadjonova@hotmail.com
Горна Оряховица, ул. Вичо Грънчаров 11А, ет. 3, офис 21
888 436 952
юрист
93.
Радостина Велизарова Рангелова
radostina_vr@abv.bg
Видин, ул. Бдин 24
888 848 419;
факс 094 600 007
юрист
94.
Розалин Ганев Салчев
rsalchev@yahoo.com
София, ул. Г. С. Раковски 125, ет. 1, ап. 1
895 557 514
юрист и
икономист
95.
Румен Илиев Ангелов
angelov.rumen@abv.bg
София, ул. Владайска 23, ет. 4, ап. 9
0899 424 949; 0878 695 003
юрист
96.
Светлин Василев Кънев
attourney@gmail.com
Русе, ул. Александровска 87, ет. 2
888 642 545;
факс 082 873 706
юрист
97.
Светлозар Емануилов Иванов
svetlozar.emanuilov@gmail.com
София, ул. Антим I № 113
888 605 690
юрист
98.
Свилен Неделчев Цонев
sv.tzonev@gmail.com
Бургас, ул. Св. Патриарх Евтимий 2, вх. 1, ет. 1, ап. 1
889 429 161
юрист
99.
Станислав Събев Мишуров
smishurov@gmail.com
София, ж.к. Младост 1, бл. 42А, ет. 9, ап. 43
885 776 810
икономист
100.
Стела Цецкова Иванова-Мантай
stela.ivanova@bnt.eu
София, ул. Гладстон 48
888 617 612; факс 02 980 06 43
юрист
101.
Стоимен Костов Чакалов
adv-cholakov@abv.bg
София, ж.к. Сухата река, бл. 54, вх. В, ап. 16
887 257 693
юрист
102.
Теодора Андреева Пресолска
tedi.presolska@gmail.com
София, ул. Борово 41, ет. 2, ап. 5
886 198 993
юрист
103.
Теодора Евгениева Колева
tlo@abv.bg
София, ул. Граф Игнатиев 38, вх. А, ет. 3, ап. 7
883 312 996
юрист
104.
Тихомир Младенов Трифонов
tisho_trifonov@abv.bg
Русе, бул. Придунавски“ 6А, ет. 4
889 433 437
юрист
105.
Тихомир Николов Димитров
tdimitrov734@gmail.com
София, ул. Димитър Пет­ков 117, ет. 4, ап. 10
887 765 225
юрист
106.
Тодор Георгиев Чобанов
tdchobanov@gmail.com
София, кв. Ботунец, „Кремиковци“АД (н)
882 275 303
юрист
107.
Харалан Георгиев Василев
harivasilev@gmail.com
Хасково, бул. Г. С. Раковски 26, вх. А, ет. 5, офис 521
878 936 139
икономист
108.
Явор Валериев Карапанайотов
y.karapanayotov@kltadvisors.com
София, ул. Сан Стефано 14А, ет. 1, ап. 34
0888 980 037;
02 494 09 61
юрист и икономист
109.
Ялдъз Юсуф Кунгю
iauk@abv.bg
Якоруда, ул. Средна гора 4
888 927 646
икономист

Заповедта да бъде публикувана на електронната страница на Министерството на правосъдието и съобщена писмено на всички кандидати, подали заявление за участие в изпита за придобиване на квалификация за синдик.
Заповедта може да бъде оспорвана пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването. Оспорването на заповедта не спира нейното изпълнение по отношение на лицата, придобили квалификация за синдици.
Министър:
М. Павлова
3060