Президент на Републиката
брой: 20, от дата 7.3.2017 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.2


Указ № 93 за назначаване на Иван Илиев Кондов за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Княжество Андора със седалище в гр. Мадрид, Кралство Испания

 

УКАЗ № 93
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам Иван Илиев Кондов за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Княжество Андора със седалище в гр. Мадрид, Кралство Испания.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 22 февруари 2017 г.
Президент на Републиката:  Румен Радев
Министър-председател:  Огнян Герджиков
Подпечатан с държавния печат.
1635