Президент на Републиката
брой: 17, от дата 21.2.2017 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.2


Указ № 87 за назначаване на Валентин Петров Модев за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Гватемала със седалище в гр. Мексико, Мексикански съединени щати

 

УКАЗ № 87
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам Валентин Петров Модев за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Гватемала със седалище в гр. Мексико, Мексикански съединени щати.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 10 февруари 2017 г.
Президент на Републиката:  Румен Радев
Министър-председател:  Огнян Герджиков
Подпечатан с държавния печат.
1198