Централна избирателна комисия
брой: 14, от дата 10.2.2017 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.33


Решение № 4211-НС от 3 февруари 2017 г. относно утвърждаване образец на изборна книга – протокол за отчитане резултатите при произвеждане на машинно гласуване извън страната в изборите за народни представители

 

ЦЕНТРАЛНА
ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ № 4211-НС
от 3 февруари 2017 г.
относно утвърждаване образец на изборна книга – протокол за отчитане резултатите при произвеждане на машинно гласуване извън страната в изборите за народни представители
На основание чл. 6, ал. 1 и 4 от Изборния кодекс и Решение № 1189 от 1.02.2017 г. по адм.д. № 1163/2017 г. на Върховния административен съд, четвърто отделение, Централната избирателна комисия
РЕШИ:
Утвърждава образец на изборна книга – Приложение № 87-НС-чм – протокол за отчитане резултатите при произвеждане на машинно гласуване извън страната в изборите за народни представители.
Решението се обнародва в „Държавен вестник“.
Председател:
Ивилина Алексиева
Секретар:
Севинч Солакова
Забележка на редакцията: виж образeцa в PDF-а на броя
999