Президент на републиката
брой: 12, от дата 3.2.2017 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.77


Поправка на техническа грешка в Указ № 62 на президента на Републиката от 25 януари 2017 г. (ДВ, бр. 11 от 2017 г.)

 

 

Поправка. Редакцията прави поправка на явна техническа грешка в Указ № 62 на президента на Републиката от 25 януари 2017 г. (ДВ, бр. 11 от 2017 г.), като в т. 1 името да се чете: „Иво Христов Петков“.
912