Президент на републиката
брой: 7, от дата 20.1.2017 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.4


Указ № 2 за назначаване на Валентин Петров Модев – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Мексиканските съединени щати, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Хондурас със седалище в гр. Мексико

 

УКАЗ № 2
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам Валентин Петров Модев – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Мексиканските съединени щати, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Хондурас със седалище в гр. Мексико.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 6 януари 2017 г.
Президент на републиката: Росен Плевнелиев
Министър-председател:  Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
262