Президент на републиката
брой: 92, от дата 22.11.2016 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.3


Указ № 364 за назначаване на Йорданка Йорданова Чобанова за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Словашката република със седалище в гр. Братислава

 

УКАЗ № 364
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам Йорданка Йорданова Чобанова за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Словашката република със седалище в гр. Братислава.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 8 ноември 2016 г.
Президент на републиката:  Росен Плевнелиев
Министър-председател:  Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
9159