Министерство на вътрешните работи
брой: 88, от дата 8.11.2016 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.35


Инструкция за отменяне на Инструкция № Iз-1209 от 2007 г. за взаимодействие на органите на Национална служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР, с граждани и неправителствени организации

 

Инструкция за отменяне на Инструкция № Iз-1209 от 2007 г. за взаимодействие на органите на Национална служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР, с граждани и неправителствени организации (ДВ, бр. 59 от 2007 г.)
Член единствен. Инструкция № Iз-1209 от 2007 г. (ДВ, бр. 59 от 2007 г.) за взаимодействие на органите на Национална служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР, с граждани и неправителствени организации се отменя.
Министър:  Румяна Бъчварова
8747