Президент на републиката
брой: 82, от дата 18.10.2016 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.2


Указ № 320 за назначаване на Григор Калинов Порожанов за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Китайската народна република със седалище в гр. Пекин

 

УКАЗ № 320
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам Григор Калинов Порожанов за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Китайската народна република със седалище в гр. Пекин.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 6 октомври 2016 г.
Президент на републиката:  Росен Плевнелиев
Министър-председател:  Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
8266