Президент на републиката
брой: 67, от дата 26.8.2016 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.2


Указ № 283 за назначаване на Мартин Иванов Иванов – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Финландия, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Естония със седалище в гр. Хелзинки, Република Финландия

 

УКАЗ № 283
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам Мартин Иванов Иванов – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Финландия, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Естония със седалище в гр. Хелзинки, Република Финландия.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 15 август 2016 г.
Президент на републиката:   Росен Плевнелиев
Министър-председател:  Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
6970