Президент на републиката
брой: 65, от дата 19.8.2016 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.3


Указ № 277 за назначаване на Андрей Димитров Техов за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Аржентина със седалище в гр. Буенос Айрес

 

УКАЗ № 277
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам Андрей Димитров Техов за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Аржентина със седалище в гр. Буенос Айрес.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 5 август 2016 г.
Президент на републиката:  Росен Плевнелиев
Министър-председател:  Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
6682