Президент на републиката
брой: 65, от дата 19.8.2016 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.3


Указ № 276 за назначаване на Тодор Иванов Чуров за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Румъния със седалище в гр. Букурещ

 

УКАЗ № 276
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам Тодор Иванов Чуров за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Румъния със седалище в гр. Букурещ.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 5 август 2016 г.
Президент на републиката:  Росен Плевнелиев
Министър-председател:  Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
6681