Президент на републиката
брой: 62, от дата 9.8.2016 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.46


Указ № 267 за назначаване на Мартин Иванов Иванов за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Финландия със седалище в гр. Хелзинки

 

УКАЗ № 267
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам Мартин Иванов Иванов за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Финландия със седалище в гр. Хелзинки.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 26 юли 2016 г.
Президент на републиката:  Росен Плевнелиев
Министър-председател:  Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
6348