Президент на републиката
брой: 62, от дата 9.8.2016 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.45


Указ № 264 за назначаване на Радко Тодоров Влайков за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Сърбия със седалище в гр. Белград

 

УКАЗ № 264
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам Радко Тодоров Влайков за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Сърбия със седалище в гр. Белград.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 26 юли 2016 г.
Президент на републиката: Росен Плевнелиев
Министър-председател:  Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
6345