Президент на републиката
брой: 61, от дата 5.8.2016 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.9


Указ № 239 за назначаване на Деси­слава Венелинова Иванова-Козлева за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Грузия със седалище в гр. Тбилиси

 

УКАЗ № 239
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам Десислава Венелинова Иванова-Козлева за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Грузия със седалище в гр. Тбилиси.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 13 юли 2016 г.
Президент на републиката:  Росен Плевнелиев
Министър-председател:  Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
6142