Президент на републиката
брой: 51, от дата 5.7.2016 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.26


Указ № 213 за назначаване на Борис Генадиев Борисов за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Държавата Кувейт със седалище в гр. Кувейт

 

УКАЗ № 213
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам Борис Генадиев Борисов за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Държавата Кувейт със седалище в гр. Кувейт.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 24 юни 2016 г.
Президент на републиката:  Росен Плевнелиев
Министър-председател:  Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
5218