Президент на републиката
брой: 51, от дата 5.7.2016 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.25


Указ № 209 за наименуване на географски обекти в Антарктика

 

УКАЗ № 209
На основание чл. 98, т. 13 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Наименувам географски обекти в Антарктика, както следва:
– хребет Топола – хребет с координати 64°02'25.0" ю.ш., 60°07'00.0" з.д.;
– ледник Нарезне – ледник с координати 67°11'05.0" ю.ш., 66°16'30.00" з.д.;
– връх Христофор Жефарович – връх с координати 67°55'55.0" ю.ш., 66°42'44.0" з.д.;
– залив Юлия Гурковска – залив с координати 61°07'40.0" ю.ш., 54°42'00.0" з.д.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 21 юни 2016 г.
Президент на републиката:  Росен Плевнелиев
Министър-председател:  Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Екатерина Захариева
5214