Президент на републиката
брой: 46, от дата 17.6.2016 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.6


Указ № 178 за назначаване на Тихомир Ангелов Стойчев за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Съединените американски щати

 

УКАЗ № 178
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам Тихомир Ангелов Стойчев за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Съединените американски щати със седалище във Вашингтон.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 10 юни 2016 г.
Президент на републиката:  Росен Плевнелиев
Министър-председател:  Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
4792