Президент на републиката
брой: 45, от дата 14.6.2016 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.6


Указ № 164 за наименуване на географски обекти в Антарктика

 

УКАЗ № 164
На основание чл. 98, т. 13 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Наименувам географски обекти в Антарктика, както следва:
могила Ерма – връх с координати 62°38'31.4" ю.ш., 60°08'01.2" з.д.;
връх Николай Гяуров – връх с координати 62°37'40" ю.ш., 59°57'49" з.д.;
връх Св. Патриарх Евтимий – връх с координати 62°39'16" ю.ш., 59°55'59" з.д.;
връх Хан Аспарух – връх с координати 62°36'47" ю.ш., 60°09'14" з.д.;
проход Хан Омуртаг – проход с координати 62°37'03.2" ю.ш., 60°11'27.1" з.д.;
нунатак Георги Раковски – връх с координати 62°31'24" ю.ш., 60°06'00" з.д.;
нос Екатерина Каравелова – морски нос с координати 62°30'11.5" ю.ш., 60°03'22" з.д.;
нунатак Черноризец Храбър – връх с координати 62°27'10.5" ю.ш., 59°57'38" з.д.;
връх Момчил – връх с координати 62°32'06" ю.ш., 59°41'02" з.д.;
рид Хан Кардам – рид с координати 62°39'28" ю.ш., 60°05'27" з.д.;
нунатак Георги Бенковски – връх с координати 62°30'13" ю.ш., 59°34'56" з.д.;
рид Петър Парчевич – рид с координати 62°30'35" ю.ш., 59°34'47" з.д.;
залив Даме Груев – морски залив с координати 62°30'22" ю.ш., 59°33'46" з.д.;
рид Иларион Макариополски – рид с координати 62°31'27" ю.ш., 59°36'11" з.д.;
връх Борис Дрангов – връх с координати 62°32'32" ю.ш., 59°37'48" з.д.;
връх Владимир Димитров – Майстора – връх с координати 62°32'38.2" ю.ш., 59°41'57" з.д.;
нос Йордан Йовков – морски нос с координати 62°30'30.3" ю.ш., 59°54'11" з.д.;
нос Васил Априлов – морски нос с координати 62°26'52" ю.ш., 59°53'45" з.д.;
нос Петър Берон – морски нос с координати 62°26'33" ю.ш., 59°34'35" з.д.;
нос Захари Стоянов – морски нос с координати 62°26'59.3" ю.ш., 59°32'08" з.д.;
нос Колю Фичето – морски нос с координати 62°28'04" ю.ш., 60°06'28" з.д.;
залив Презвитер Козма – морски залив с координати 62°27'10" ю.ш., 60°20'15" з.д.;
острови Братя Миладинови – острови с координати 62°28'26" ю.ш., 60°20'28" з.д.;
проход Найден Геров – проход с координати 62°44'05" ю.ш., 60°16'54" з.д.;
нос Баба Неделя – морски нос с координати 62°36'55.6" ю.ш., 60°58'48.5" з.д.;
хълм Григорий Цамблак – хълм с координати 62°38'20.6" ю.ш., 61°00'12" з.д.;
залив Йоан Кукузел – морски залив с координати 62°36'57" ю.ш., 61°02'50" з.д.;
нос Георги Войтех – морски нос с координати 62°34'45.7" ю.ш., 61°08'43" з.д.;
нос Симеон Радев – морски нос с координати 62°38'24.9" ю.ш., 61°12'06" з.д.;
нос Цар Иван Владислав – морски нос с координати 62°37'07.2" ю.ш., 61°14'05.8" з.д.;
залив Поп Богомил – морски залив с координати 62°37'56" ю.ш., 61°17'30" з.д.;
рид Петър Богдан Бакшев – рид с координати 62°37'55" ю.ш., 61°12'48" з.д.;
залив Цар Ивайло – морски залив с координати 62°46'19" ю.ш., 61°14'40" з.д.;
могила Св. Софроний Врачански – връх с координати 62°43'59.2" ю.ш., 61°13'05.2" з.д.;
нос Петър Делян – морски нос с координати 62°52'49.8" ю.ш., 62°22'49.5" з.д.;
нос Цар Иван Асен II – морски нос с координати 63°01'43" ю.ш., 62°31'09" з.д.;
връх Екзарх Антим I – връх с координати 62°58'53" ю.ш., 62°31'10" з.д.;
връх Петко Славейков – връх с координати 63°00'36" ю.ш., 62°34'28" з.д.;
нос Христо Смирненски – морски нос с координати 62°22'07" ю.ш., 59°22'45" з.д.;
нос Цанко Лавренов – морски нос с координати 62°20'14" ю.ш., 59°34'26" з.д.;
нос Димчо Дебелянов – морски нос с координати 62°23'36.3" ю.ш., 59°40'08" з.д.;
връх Неофит Рилски – връх с координати 63°01'08.5" ю.ш., 62°35'03" з.д.;
връх Братя Евлоги и Христо Георгиеви – връх с координати 62°59'18" ю.ш., 62°32'24" з.д.;
връх Марин Дринов – връх с координати 62°57'08" ю.ш., 62°29'20" з.д.;
Костенска седловина – седловина с координати 62°56'49" ю.ш., 62°28'07" з.д.;
хълм Княз Александър Батенберг – хълм с координати 62°35'43.5" ю.ш., 61°08'31" з.д.;
нос Любомир Милетич – морски нос с координати 62°26'45.7" ю.ш., 59°56'12" з.д.;
нос Цар Иван Александър – морски нос с координати 62°20'38.6" ю.ш., 58°58'51" з.д.;
хребет Александър Теодоров-Балан – планински хребет с координати 69°26'09" ю.ш., 71°22'25" з.д.;
ледник Дико Илиев – ледник с координати 69°28'25" ю.ш., 71°35'30" з.д.;
ледник Петър Димков – ледник с координати 64°25'10" ю.ш., 62°37'40" з.д.;
ледник Карл Джераси – ледник с координати 64°13'10" ю.ш., 62°27'00" з.д.;
нос Петър Петров – морски нос с координати 64°11'13" ю.ш., 62°05'27" з.д.;
ледник Георги Божинов – ледник с координати 64°36'30" ю.ш., 61°27'30" з.д.;
полуостров Чавдар войвода – полуостров с координати 64°05'25" ю.ш., 60°52'45" з.д.;
ледник Райна Касабова – ледник с координати 63°56'20" ю.ш., 59°54'30" з.д.;
нос Продан Таракчиев – морски нос с координати 63°48'44" ю.ш., 59°52'13" з.д.;
нос Радул Милков – морски нос с координати 63°55'12" ю.ш., 59°59'31" з.д.;
залив Асен Йорданов – морски залив с координати 63°50'20" ю.ш., 59°52'00" з.д.;
залив Проф. Величко Стоянов – морски залив с координати 62°31'28" ю.ш., 60°41'55" з.д.;
нос Проф. Константин Иречек – морски нос с координати 62°56'42.7" ю.ш., 62°32'39" з.д.;
ледник Иван Митев – ледник с координати 64°12'30" ю.ш., 62°09'30" з.д.;
 ледник Стамен Григоров – ледник с координати 64°09'05" ю.ш., 62°07'30" з.д.;
ледник Акад. Георги Наджаков – ледник с координати 64°45'10" ю.ш., 62°23'20" з.д.;
могила Стоян Величков – връх с координати 63°53'43" ю.ш., 59°45'25" з.д.;
връх Неофит Бозвели – връх с координати 63°45'49" ю.ш., 58°32'09" з.д.;
нунатак Райко Жинзифов – хълм с координати 64°02'15" ю.ш., 58°55'02" з.д.;
връх Граф Николай Игнатиев – връх с координати 63°36'37" ю.ш., 58°39'10" з.д.;
нунатак Феликс Каниц – връх с координати 63°29'33" ю.ш., 57°46'41" з.д.;
залив Акад. Матей Матеев – морски залив с координати 62°39'06" ю.ш., 60°35'32" з.д.;
скали Гео Милев – морски скали с координати 62°18'46" ю.ш., 59°32'54" з.д.;
ледник Димитър Талев – ледник с координати 65°37'20" ю.ш., 63°55'20" з.д.;
ледник Карел Шкорпил – ледник с координати 66°37'50" ю.ш., 66°16'00" з.д.;
ледник Румяна войвода – ледник с координати 78°16'00" ю.ш., 85°50'00" з.д.;
връх Захарий Круша – връх с координати 78°42'23" ю.ш., 85°08'33" з.д.;
ледник Сирма войвода – ледник с координати 78°47'00" ю.ш., 85°04'40" з.д.;
нос Константин Драгаш – морски нос с координати 62°26'01" ю.ш., 59°47'44" з.д.;
 връх Христо Чернопеев – връх с координати 63°39'29" ю.ш., 57°55'29" з.д.;
хълм Цар Иван Срацимир – хълм с координати 63°51'51" ю.ш., 59°54'04" з.д.;
връх Панайот Волов – връх с координати 63°59'14" ю.ш., 59°55'32" з.д.;
ледник Велчова завера – ледник с координати 64°06'30" ю.ш., 58°52'00" з.д.;
Алдомировски хребет – хребет с координати 64°09'35" ю.ш., 59°08'10" з.д.;
рид Тодор Каблешков – рид с координати 64°31'53" ю.ш., 60°23'21" з.д.;
връх Георги Мамарчев – връх с координати 78°18'49" ю.ш., 85°08'54" з.д.;
връх Александър Русет – връх с координати 78°47'56" ю.ш., 84°01'10" з.д.;
хълм Капитан Феликс Песяков – хълм с координати 62°38'31" ю.ш., 60°21'56" з.д.;
връх Цончо Чапанов – връх с координати 65°11'21.0" ю.ш., 62°00'24.0" з.д.;
връх Васил Захариев – връх с координати 65°10'42.0" ю.ш., 62°03'19.0" з.д.;
ледник Орчо войвода – ледник с координати 61°12'00.0" ю.ш., 54°04'40.0" з.д.;
нос Ильо войвода – морски нос с координати 61°10'35.7" ю.ш., 54°01'38.0" з.д.;
ледник Дельо войвода – ледник с координати 78°15'20.0" ю.ш., 86°00'10.0" з.д.;
 връх Капитан Дядо Никола – връх с координати 77°56'40.0" ю.ш., 85°52'48.0" з.д.;
ледник Видул войвода – ледник с координати 77°48'10.0" ю.ш., 86°10'40.0" з.д.;
връх Поп Харитон – връх с координати 77°26'37.0" ю.ш., 86°18'27.0" з.д.;
връх Вълчан войвода – връх с координати 78°08'33.3" ю.ш., 86°25'14.0" з.д.;
връх Страхил войвода – връх с координати 78°05'40.0" ю.ш., 86°20'01.5" з.д.;
връх Христо Силянов – връх с координати 78°01'51.8" ю.ш., 86°32'52.0" з.д.;
връх Тодор Александров – връх с координати 66°28'27.0" ю.ш., 65°14'17.0" з.д.;
връх Донка Ушлинова – връх с координати 66°48'10.0" ю.ш., 65°37'44.0" з.д.;
залив Цар Иван Асен II – залив с координати 63°01'20.0" ю.ш., 62°31'20.0" з.д.;
рид Царевец –  рид с координати 63°58'50.0" ю.ш., 59°40'10.0" з.д.;
залив Огнен – залив с координати 63°52'15.0" ю.ш., 59°40'45.0" з.д.;
хребет Клокотница – хребет с координати 63°57'55.0" ю.ш., 59°27'25.0" з.д.;
нос Мармаис –  морски нос с координати 63°55'22.0" ю.ш., 58°31'25.0" з.д.;
нос Гредаро – морски нос с координати 64°06'00.0" ю.ш., 58°42'03.0" з.д.;
полуостров Свиленград – полуостров с координати 63°52'15.0" ю.ш., 59°54'00.0" з.д.;
нос Каменар – морски нос с координати 63°50'48.0" ю.ш., 59°54'14.0" з.д.;
залив Хвойна – залив с координати 63°51'00.0" ю.ш., 59°55'20.0" з.д.;
рид Заберново – рид с координати 64°06'10.0" ю.ш., 60°03'00.0" з.д.;
залив Виница –  залив с координати 63°55'00.0" ю.ш., 60°15'30.0" з.д.;
нос Сурсувул – морски нос с координати 64°00'25.0" ю.ш., 60°38'55.0" з.д.;
връх Васил Кънчов – връх с координати 67°07'35.0" ю.ш., 66°26'14.0" з.д.;
връх Бързия – връх с координати 67°10'00.0" ю.ш., 66°12'26.0" з.д.;
връх Желю Желев – връх с координати 67°12'32.0" ю.ш., 66°21'40.0" з.д.;
връх Еровете – връх с координати 67°14'56.0" ю.ш., 66°23'09.0" з.д.;
плато Хемимонт – плато с координати 67°43'00.0" ю.ш., 66°06'00.0" з.д.;
връх Армула – връх с координати 67°21'21.0" ю.ш., 66°19'30.0" з.д.;
рид Цар Смилец – рид с координати 67°27'19.0" ю.ш., 66°19'40.0" з.д.;
нос Чертиград – морски нос с координати 67°32'29.0" ю.ш., 66°36'11.0" з.д.;
рид Хайдута – рид с координати 67°33'50.0" ю.ш., 66°26'45.0" з.д.;
ледник Къшин – ледник с координати 67°38'20.0" ю.ш., 66°35'10.00" з.д.;
ледник Мърводол – ледник с координати 67°43'00.0" ю.ш., 66°37'00.0" з.д.;
рид Кузман Шапкарев – рид с координати 67°40'40.0" ю.ш., 66°27'30.0" з.д.;
ледник Ком – ледник с координати 67°53'40.0" ю.ш., 66°43'50.0" з.д.;
връх Буново – връх с координати 67°49'48.0" ю.ш., 66°36'53.0" з.д.;
връх Грозден – връх с координати 67°52'20.0" ю.ш., 66°36'30.0" з.д.;
залив Синтика – залив с координати 61°12'05.0" ю.ш., 55°08'25.0" з.д.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 31 май 2016 г.
Президент на републиката:  Росен Плевнелиев
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Екатерина Захариева
4463