Президент на републиката
брой: 43, от дата 7.6.2016 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.13


Указ № 162 за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Синьо бърдо, община Роман, област Враца, на 2 октомври 2016 г.

 

УКАЗ № 162
На основание чл.98, т. 1 от Конституцията на Република България във връзка с чл. 463, ал. 5 от Изборния кодекс
ПОСТАНОВЯВАМ:
Насрочвам частичен избор за кмет на кметство Синьо бърдо, община Роман, област Враца, на 2 октомври 2016 г.
Издаден в София на 31 май 2016 г.
Президент на републиката: Росен Плевнелиев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Екатерина Захариева
4316