Президент на републиката
брой: 42, от дата 3.6.2016 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.17


Указ № 156 за награждаване на г-н Буяр Нишани – президент на Република Албания, с орден „Стара планина“ с лента

 

УКАЗ № 156
На основание чл. 98, т. 8 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Награждавам г-н Буяр Нишани – президент на Република Албания, с орден „Стара планина“ с лента за приноса му за задълбочаване на българо-албанските отношения.
Издаден в София на 20 май 2016 г.
Президент на републиката: Росен Плевнелиев
Министър на външните работи: Даниел Митов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Екатерина Захариева
4193