Президент на републиката
брой: 40, от дата 27.5.2016 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.2


Указ № 124 за назначаване на Ангел Христов Чолаков – извънреден и пълномощен посланик на Република България във Френската република и в Княжество Монако, и за постоянен представител на Република България към ЮНЕСКО със седалище в Париж

 

УКАЗ № 124
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам Ангел Христов Чолаков – извънреден и пълномощен посланик на Република България във Френската република и в Княжество Монако, и за постоянен представител на Република България към ЮНЕСКО със седалище в Париж.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 5 май 2016 г.
Президент на републиката: Росен Плевнелиев
Министър-председател: Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
3787