Президент на републиката
брой: 32, от дата 22.4.2016 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.14


Указ № 98 за назначаване на Емил Савов Ялнъзов – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Полша, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Литва със седалище във Варшава

 

УКАЗ № 98
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам Емил Савов Ялнъзовизвънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Полша, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Литва със седалище във Варшава.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 13 април 2016 г.
Президент на републиката:
Росен Плевнелиев
Министър-председател:
Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
2977