Президент на републиката
брой: 29, от дата 12.4.2016 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.5


Указ № 80 за назначаване на Мая Николова Добрева – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Белгия, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България във Великото херцогство Люксембург със седалище в Брюксел

 

УКАЗ № 80
На основание чл. 98, т. 6 от Конститу­цията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам Мая Николова Добрева – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Кралство Белгия, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България във Великото херцогство Люксембург със седалище в Брюксел.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 31 март 2016 г.
Президент на републиката:  Росен Плевнелиев
Министър-председател:  Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
2620