Президент на републиката
брой: 29, от дата 12.4.2016 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.4


Указ № 78 за назначаване на Емил Савов Ялнъзов – извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Полша, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Латвия със седалище във Варшава

 

УКАЗ № 78
На основание чл. 98, т. 6 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам Емил Савов Ялнъзовизвънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Полша, и за извънреден и пълномощен посланик на Република България в Република Латвия със седалище във Варшава.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на външните работи.
Издаден в София на 31 март 2016г.
Президент на републиката:  Росен Плевнелиев
Министър-председател:  Бойко Борисов
Подпечатан с държавния печат.
2618